Részvételi feltételek

A megrendelés elküldésével a megrendelő tudomásul veszi, hogy közte és a konferenciát szervező Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület, rövid nevén SzEK.org (székhelye és postacíme: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.) között megállapodás jön létre az alábbiak szerint:

  1. SzEK.org vállalja, hogy a megrendelésben szereplő feltételek szerint a Megrendelő által megadott jelentkezők számára a konferencián a részvételt biztosítja, amennyiben a Megrendelő a jelen Részvételi feltételekben leírtakat betartja.
  2. SzEK.org a Résztvevő számára a megrendelőlapon megadott adatokkal elektronikus számlát állít ki, amelyet a megadott e-mailcímre automatikusan továbbít. A számlán a számviteli szabályoknak megfelelően a közvetített szolgáltatások külön tételként szerepelnek.
  3. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a számlát a választott fizetési módnak megfelelően határidőre kiegyenlíti. Amennyiben a számla kiegyenlítése időre nem törétnik meg, SzEK.org fenntartja magának a jogot, hogy a részvétel lehetőségét a Megrendelőtől megtagadja, ami nem jelenti a fizetési kötelezettség megszűnését. (Lásd a következő pontot!)
  4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a konferencián való részvételt díjmentesen csak a konferencia első napját legalább 10 munkanappal megelőzően mondhatja le. Amennyiben Megrendelő  a részvételt a konferencia első napját megelőző 4-10 munkanapon belül mondja le, a megrendelésnek megfelelő részvételi díj 50%-át köteles a SzEK.org részére mefizetni. Amennyiben a Megrendelő a részvételt a konferencia első napját megelőző 3 munkanapon belül mondja le, vagy lemondás nélkül távolmarad, a teljes részvételi díjat köteles megfizetni.
  5. A SzEK.org tagjai számára nyújtott kedvezményeket a SzEK.org-nak csak azon tagjai vehetik igénybe, akik a tárgyévi tagdíjukat befizették és a SzEK.org-gal szemben semmilyen egyéb lejárt tartozásuk nincs.
  6. A megállapodás magyar nyelven íródott, a Magyarországon érvényes jogszabályoknak megfelelően.